CCH – ANBI

De Cultuur Coalitie heeft een ANBI status aangevraagd. Een van de voorwaarden die aan een ANBI instelling gesteld worden is het publiceren van onderstaande gegevens.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 22-2-2023

Algemeen

Statutaire naam : Stichting Cultuur Coalitie Haaksbergen
RSIN / fiscaal nummer : 864260647
ANBI-status : Aanvraag in behandeling bij de Belastingdienst
KvK nummer: 87304597
BTW nummer: 8642.60.647.B01
IBAN : NL 04 RABO 0318 4987 07 t.n.v. Stichting Cultuur Coalitie Haaksbergen

Contactgegevens

Postadres :
Stichting Cultuur Coalitie Haaksbergen (CCH)
Klaproos 33a
7483 AR Haaksbergen

E-mailadres : cch-bestuur@haaksbergeninbeeld.nl

Website : cch.haaksbergeninbeeld.nl

Doelstelling

De stichting heeft ten doel een diverse, inclusieve, volwaardige en gezonde Kunst en Cultuursector te realiseren die zichtbaar en bereikbaar is voor alle inwoners van Haaksbergen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

De CCH realiseert haar visie door:

1. Het initiëren en organiseren van 2 á 3 grote grensverleggende evenementen op jaarbasis. Deze evenementen laten aan een zo groot mogelijk publiek zien wat mogelijk is in Haaksbergen. Hierbij wordt uitgegaan van de behoeften van de samenleving en de leden van de CCH. De georganiseerde evenementen laten zien wat er mogelijk is wanneer je krachten bundelt, kennis en ervaring deelt en van elkaar leert.

2. Te investeren in de ontwikkeling van individuele leden van de CCH door het aanbieden van een servicedesk om hen te ondersteunen bij het realiseren van de basisvoorwaarden om een divers, inclusief, volwaardig en gezond initiatief te worden dat op een gelijkwaardige manier mee kan doen met de CCH-projecten. De servicedesk bestaat uit:

  • Een centraal communicatieplatform;
  • Een centrale kennis en uitwisselings-database voor de leden;
  • Aanbod van workshops en scholing m.b.t. relevante thema’s en onderwerpen zoals inclusiviteitsbeleid, vrijwilligersbeleid, fondsenwerving, leden- en bestuursbestand, hoe om te gaan met een veranderende samenleving, hoe ander publiek te bereiken, etc.;
  • Individuele ondersteuning bij het uitbouwen van de eigen organisatie, zoals door het servicedesk
    pakket van Sternet m.b.t. communicatie, personele ondersteuning (management i.c.m. stagiaires).

3. Op te treden als belangenbehartiger van de Kunst & Cultuursector door aanspreekpunt en overlegpartner te zijn voor de gemeente en zodoende mede vorm en inhoud te geven aan een structureel goed cultuurbeleid. Daarnaast zal dit een vermindering van (aan)vragen voor kleinere evenementen betekenen voor de gemeente, omdat deze in hoofdzaak via de CCH zullen worden gedaan.

De functie van de bestuurders

voorzitter, penningmeester, secretaris.

De namen en functies van de bestuurders

Hendrika Maria Dekkers – voorzitter
Tanja Elisabeth Maria Lammers – penningmeester
Inge Bos – secretaris
nog aan te vullen

Het beloningsbeleid voor het bestuur

Aan het bestuur kan geen beloning worden toegekend (statuten artikel 7.5)

Het beloningsbeleid voor het personeel en de directie

niet van toepassing, er is geen personeel.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

nog aan te vullen

Een financiële verantwoording

nog aan te vullen