Privacystatement

CCH gaat op zorgvuldige wijze om met het verwerken en beveiligen van persoonsgegevens.

De Stichting Cultuur Coalitie Haaksbergen (CCH) is verantwoordelijk voor het registreren van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring is geen onderdeel van het Privacybeleid van RTV Sternet.

CCH gaat op zorgvuldige wijze om met het verwerken en beveiligen van persoonsgegevens. Uw gegevens worden digitaal gearchiveerd als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
Archivering geschiedt in een beveiligde omgeving. CCH volgt de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder informeren wij u over de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

U kunt uw persoonlijke gegevens die bij CCH geregistreerd staan altijd opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.

Hebt u vragen neem dan contact op via email: cch-bestuur@haaksbergeninbeeld.nl.

Welke persoonsgegevens verwerkt CCH? Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die CCH verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Kunstvorm
 • Bankrekeningnummer (IBAN)

N.B. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

CCH heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als U ervan overtuigd bent dat CCH zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via bovengenoemd emailadres dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verzamelt CCH persoonlijke gegevens? Om de doelstellingen van de CCH te kunnen realiseren worden persoonsgegevens aan u gevraagd. Deze zijn nodig voor:

 • Het in kaart brengen van alle cultuurmakers in de Kunst en Cultuursector Haaksbergen en directe omgeving.
 • Het bijhouden van een bestand van leden, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en overige relaties (contactpersonen van onderwijs- zorg- en welzijnsinstellingen, gemeente en ondernemers).
 • Het afhandelen van betaling (lidmaatschapsgeld, kosten bij een bijdrage aan een evenement, deelname aan cursussen of workshops).
 • Het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst.
 • Contact leggen via email of telefoon indien dit nodig is bij de organisatie van evenementen, uitvoering van dienstverlening.
 • Verstrekking van contactgegevens via doorzending en verspreiding t.b.v. de organisatie van evenementen, afspraken, uitnodigingen bijeenkomsten.
  Delen van persoonsgegevens met derden
  CCH verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaart CCH persoonsgegevens?

CCH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Zodra u aangeeft geen deelnemer of vrijwilliger te willen zijn bewaart CCH uw gegevens nog 3 jaar zodat we contact kunnen houden indien nodig.
Gegevens van donateurs en sponsoren worden na opzegging van de overeenkomst in het kader van de Belastingwet 7 jaar bewaard.