Vraag en Aanbod – Voorwaarden voor gebruik van onze diensten

Deelnemers aan de CCH zijn personen of organisaties die zich hebben aangemeld en het deelname bedrag hebben voldaan

Deelnemers aan de CCH mogen in principe zonder beperkingen gebruik maken van onze diensten.

De CCH hanteert een fair use policy. Je gebruik van onze diensten moet redelijk zijn. Dat houdt in dat het niet structureel ver boven het gemiddelde verbruik van andere deelnemers uitkomt.

De CCH biedt de mogelijkheid om bijdragen te plaatsen op onze platforms.
Deelnemers aan de CCH mogen in principe onbeperkt bijdragen plaatsen.
Niet deelnemers mogen eenmaal per jaar een bijdrage plaatsen.

De CCH kan zonder opgaaf van redenen een bijdrage van een deelnemer verwijderen.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de CCH.